VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Hírek  |  Négyeshatár találkozó
Nyomtatható verzió
Négyeshatár találkozó
Pusztamérges szervezte az idei programot

Ismét találkozott a négy község, ismét összejöttek a szomszédok az összetartozást jelképező emlékoszlopoknál - így jellemezhetnénk röviden az eseményt. A tárogató érces, telt hangja hívogatta a négy falu lakóit az ünnepségre, a korabeli magyar dallamokat, huszárnótákat Mátó Mátyás tárogató művész adta elő ezen a már-már elfeledett hangszeren.

A hallgatóság lassan gyülekezett, de mire felcsendült a Himnusz, már népes társaság várta a műsort. Ez alkalommal is a legkisebbeké volt az elsőség, a Hétszínvirág Óvoda kis csoportosainak körjátéka tetszett is mindenkinek! Őket az általános iskolások követték, az Őszikék Nyugdíjas Klub tagjainak előadása előtt pedig a Középiskola diákjainak összeállítása következett. Hazaszeretet, az összetartozás, a segítségnyújtás fontossága ott szerepelt minden gondolatban, kimondott szóban.

A települések közigazgatási határainak találkozásánál álló négy emlékoszlop jelzi mindenki számára, hogy a négyeshatár nem pusztul tovább. A faragott, címeres oszlopok szimbólummá váltak, nem a falvakat elválasztó határvonal, hanem múltat és jelent összekötő, a jó szomszédságot jelképező közös ponttá váltak. Amint jelkép a négy egyforma, honfoglalás kori motívumokkal is díszített oszlop, az történeti folyamatosságot is jelent az itt élő öttömösi, ruzsai, balotaszállási és pusztamérgesi lakosok számára.

Csala István


Létrehozás dátuma: 2014. november 11.
Utolsó módosítás dátuma: 2014. november 11.