VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Pályázatok, projektek  |  KAB-ME-10-CS-0029  |  Felhívás
Nyomtatható verzió
"Fejlesztés a szermentességért 2010"

Pusztamérgesi települési programok
A program Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatásával, a Pusztamérges Önkormányzat KAB-ME-10-CS-0029 pályázata keretében valósul meg.

Schád László

Saját tapasztalataink is, de a serdülő és ifjú felnőtt korosztályt kutató szakemberek részéről is ismertetett, hogy a mai fiatalok ebben a gyorsan változó, az előző generációtól eltérő értékeket előnyben részesítő, a tömegkommunikáció által erősen befolyásolt világban magányossá válnak. Csökken a család ok nevelési eredményessége. A közösségi terek elveszítik a jelentőségüket, a fiatalok marginalizálódásának következménye a pszichés betegségek szaporodása, a legális és illegális drogok használatának növekedése, a kriminális veszélyeztetettség.

Egyre fontosabbnak tűnik olyan közösségi programok kialakítása, amelyek képesek ismételten egy térbe hozni egy település lakóit, hogy ne csak a tárgyi és természeti környezeti megújulás, hanem a települési közösségi élet újraéledése is megvalósulhasson, hogy annak nevelési, fejlesztési hatásai ismét hatékonnyá válhassanak.

Jelen program célja:

Pályázatunk elsődleges célja egy a falu közösség minden tagját bevonó projekt-sorozat megvalósítása volt. A megnyert támogatási forrás lehetőségeinket beszűkítette, és így program-kínálat szűkítésre kényszerültünk. Ennek megfelelően célunk:
- olyan program tartása, amellyel a település lakói egy egészségnapi program keretében bevonódhatnak a drogmegelőzési tevékenységbe, javulhat a részvevő felnőttek (szülők) elköteleződésének javítása
- szülők és serdülők közös programjában javulhat az együttélő generációk konfliktus- és feszültségoldó hatékonysága

Tevékenység:

- szülő – serdülő személyes fejlődést szolgáló tréningprogram az egymás értését szolgáló kommunikáció javítására, feszültségcsökkentésre, drog-elutasító magatartásra
- drogmegelőzési program az egészségnapon, mely azt szolgálja, hogy a gyermekek a falu minél szélesebb körét aktivizálva jobban megismerjék azoknak a lehetőségeknek a körét, amelyek a droghívó szignálok hatását képesek közömbösíteni

A tervezett programelemeket úgy állítottuk össze, hogy aktívan bevonjuk a falu gyermekeit, fiataljait, a szülőket az egészségmotivációra építő drogmegelőzést szolgáló programba. A megvalósítást a Lélekszerviz Mentálhygiénés Szolgáltató Bt és a Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület szakemberei és kortárs önkéntesei segítik.

Várt hatás:

A helyi települési szinten történő összefogások és összehangolt cselekvések döntő módon tudják befolyásolni a probléma kezelését. A drogproblémák kezelése iránt érzékenyebb, működő közösségek kialakulása valósulhat meg:
- Öntevékeny drogmegelőzést segítő szülői csoportok megszerveződése: segíthetik a szülői, családi és segítői szerepkörök tudatosítását, a szükséges információk és készségek megszerzését és az eredményes szocializációhoz elengedhetetlenül szükséges családi és közösségi kohézió kialakulását vagy erősítését.
- Biztosítható a bekapcsolódó fiatalok egészségesebb személyiségalakulása, a folyamatba bekapcsolódnak a település felnőtt lakosai is.

Aktuális feladat:

A szülő – serdülő csoportba várunk 8-9 fő szülőt, és 8-9 fő serdülőkorú gyermeket (13-19 éves korig, nem a résztvevő szülők saját gyermekit). A 7 alkalommal megtartandó, összesen 20 órás projektben foglalkozunk a felnőtt-serdülő kapcsolat szerepfeszültségeinek csökkenésével, az eszköztáruk bővítésével, ezáltal elősegítve a feszültség mentesebb, alkalmazkodásra képesebb, ugyanakkor jobb önérvényesítési készségű alkalmazkodást. A feszültségek csökkenésével, a mintanyújtó magatartás beépülésével várható a résztvevők, és a mozgásterükbe kerülők ’pótszer mentes’ életviteli motivációjának javulása, ezáltal a program drogprevenciós hatékonysága érvényesül.

A pályázat ezen részleteinek egyeztetése után körvonalazódtak a projekt foglalkozásainak pontos időpontjai. A felhivas.jpg plakát nagyobb felbontásban letölthető!


Létrehozás dátuma: 2011. június 10.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. június 29.