VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Képviselő testület  |  Testületi ülések 2011.
Nyomtatható verzió
Testületi ülések jegyzőkönyvei 2011.

Az oldalon a Képviselő-testület 2011. évi nyílt üléseinek jegyzőkönyvei találhatóak. Az éves munkaterv szerint tartott testületi ülések jegyzőkönyvein kívül a rendkívüli ülések jegyzőkönyvei ("rendk. ülés" jelöléssel) is megtekinthetőek.

A jegyzőkönyvek csak a testületi ülésen elhangzott véleményeket, szóbeli kiegészítéseket, döntéseket tartalmazzák - az írásban előterjesztett dokumentumokat, terveket, jelentéseket és beszámolókat nem! Az írásos előterjesztések, kiegészítések, mellékletek (vagyis a TELJES anyag) a papír alapú jegyzőkönyvekben találhatók, melyek a Polgármesteri Hivatalban vagy a Községi Könyvtárban tekinthetők meg.

időpontnapirendi pontok
2011. febr. 09. jkv.nyílt_1.1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
2. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
3. 2010. évi éves közbeszerzési statisztika
4. 2011. évi Közbeszerzési terv elkészítése
5. Közművelődés ellenőrzésére tett intézkedések
6. Körjegyzőség alakításáról nyilatkozat
7. Az önkormányzat rendezvénytervének elfogadása
8. Egyéb előterjesztések, javaslatok.
2011. febr. 22. jkv.nyílt_2. (rendk.)A költségvetés végleges elfogadása előtt, az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel képviselőtestületi döntés a polgármesteri illetmény csökkentése tekintetében.
2011. márc. 9. jkv.nyílt_3.1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
2. Az önkormányzati kölcsönnel kapcsolatos tárgyalásra felhatalmazás
3. Önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására pályázat kiírása, és bérleti jogviszony meghosszabbítása
4. Az általános iskola átszervezésével kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadása
2011. márc. 30. jkv.nyílt_4.1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása működéséről szóló tájékoztató, különös tekintettel a települést érintő kistérségi feladatellátásról
2. 2010. évi költségvetés módosítása
3. Civil szervezetek beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról
4. 2010. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
5. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról (zárszámadás)
6. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
7. Az Önkormányzat 2010-2014. választási ciklusra szóló gazdasági programjának elfogadása
8. Szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása
9. Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata
10. Viziközművek üzemeltetésére Üzemeltetési Szerződés kötése
11. Társulási Tanácsokban való részvétel helyettesítési rendje
12. Fogorvosi szolgálat ellátására társulás létrehozása
13. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására igény benyújtása
14. Zsana önkormányzatától kölcsön felvétele
15. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés.
2011. ápr. 11. nyíltjkv_5. (rendk.)Zsana és Pusztamérges képviselő-testületeinek közös egyeztetése az önkormányzatok közötti létrejött kölcsön módosítása ügyében.
2011. ápr. 14. jkv.nyílt_6. (rendk.)Az ivóvíz minőségjavító társulási megállapodás módosításáról, az ivóvíz minőség-javítására benyújtandó pályázatról, és a folyószámlakeret, illetve a bérhitelkeret meghosszabbításáról.
2011. ápr. 27. jkv.nyílt_7.1. Település egészségügyi helyzetének értékelése
2. Beszámoló az önkormányzat adóhatóságának tevékenységéről
3. Egyéb előterjesztések, javaslatok

Ha operációs rendszere nem ismeri fel automatikusan - vagy számítógépén nincs telepítve a (.doc formátum) feltöltött jegyzőkönyvek megtekintéséhez szükséges alkalmazás, akkor használja a Microsoft Office vagy az ingyenesen letölthető Open Office illetve a LibreOffice 3 szövegszerkesztőt! Telepítésükhöz, használatukhoz a következő oldalakon kaphat segítséget:

A dokumentumkészítő szoftverrel színes képeket, hátteret, de akár térképeket és táblázatokat is magában foglaló szöveg hozható létre. A Word számos funkcióval segíti a szöveg létrehozását. Minden nehézség nélkül elkészíthetők az üzleti jellegű dokumentumok (köztük cikkek vagy jelentések) is. FIZETŐS PROGRAM!Az OpenOffice.org 3 letölthető és korlátlanul használható a legcsekélyebb licencdíj fizetése nélkül. Ez azt jelenti, hogy Ön bármilyen célra használhatja - otthoni, üzleti, oktatási és közigazgatási céllal egyaránt. Annyi számítógépre telepítheti, amennyire csak akarja.Nyílt forráskódú, ingyenesen és szabadon felhasználható irodai programcsomag. Windows, Macintosh és Linux rendszereken is használható. Hat alkalmazása alternatíva lehet fizetős programok kiváltására. A LibreOffice támogatását felhasználók és fejlesztők elkötelezett közössége végzi.

Létrehozás dátuma: 2011. május 25.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. május 25.