VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Pályázatok, projektek  |  KAB-ME-10-CS-0029
Nyomtatható verzió
"Fejlesztés a szermentességért"

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a „Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatására” pályázati felhívást tett közzé. A pályázat célja általános, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére” című dokumentumban (106/2009. (XII.21.) OGY határozat) megfogalmazott célokhoz és az abban meghatározott színtereken..

A pályázatok benyújtásában közreműködik, szakmai segítséget nyújt a Lélekszerviz Mentálhygiénés Szolgáltató Bt.

A pályázatot több különböző kategóriában lehet benyújtani. Pusztamérges község önkormányzata két kategória feltételeinek felel meg, ezért mindkét pályázati kategóriára pályázatot kíván benyújtani. Pályázaton legalább 100.000-Ft, illetve legfeljebb 6.000.000,-Ft igényelhető. A támogatás előfinanszírozású.

CS kategória

A pályázat keretében a családok elérését biztosítandó olyan univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek reális, szakszerű információkat juttatnak el a lakossághoz a kábítószer-probléma sajátosságaival, veszélyeivel, a problémakezelés lehetőségeivel összefüggésben, valamint a családi rendszer megerősítését szolgálják.

SZE kategória

A pályázat keretében a szabadidő eltöltés színterein (bevásárlóközpontok, zenés-táncos szórakozóhelyek, fesztiválok, lakótelepek, ifjúsági közösségi terek) olyan univerzális és célzott, javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek a helyi közösségi erőforrásokra támaszkodva segítik elő a szerhasználattal szembeni vonzó alternatívák biztosítását, illetve biztosítják a segítő szolgáltatásokhoz való eljutás lehetőségét.

A fentiek figyelembe vételével Pusztamérges Község Önkormányzata pályázatokat szeretne benyújtani a kábítószer prevenciós tevékenységek megvalósítására, amelyről Dr. Papp Sándor polgármester jelentésben tájékoztatta az önkormányzati képviselőket, akik a soron következő képviselő testületi ülésükön ez ügyben jóváhagyó határozatot fogadtak el.


Létrehozás dátuma: 2011. június 10.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. június 10.