VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Képviselő testület  |  Testületi ülések 2010.
Nyomtatható verzió
Jegyzőkönyvek 2010.

Az oldalon a Képviselő-testület 2010. évi nyílt üléseinek jegyzőkönyvei találhatóak.
Az éves munkaterv szerint tartott testületi ülések jegyzőkönyvein kívül a rendkívüli ülések jegyzőkönyvei ("rendk. ülés" jelöléssel) is megtekinthetőek.
A jegyzőkönyvek csak a testületi ülésen elhangzott véleményeket, szóbeli kiegészítéseket, döntéseket tartalmazzák - az írásban előterjesztett dokumentumokat, terveket, jelentéseket és beszámolókat nem! Az írásos előterjesztések a papír alapú jegyzőkönyvekben találhatók, melyek a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban tekinthetők meg.

időpontnapirendi pontok
2010. jan. 27. jkv_1.1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása
2. Az önkormányzat rendezvénytervének elfogadása
3. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
4. Körjegyzőség alakításáról nyilatkozat
5. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés
2010. febr. 1. jkv_2.(rendk.) 1. Helyi iparűzési adó jogszabálynak megfelelően történő soron kívüli módosítása
2010. febr. 24. jkv_3.1. Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról
2. Éves közbeszerzési statisztika
3. 2010. évi Közbeszerzési Terv elkészítése
4. 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
5. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés
2010._márc. 31. jkv_4.1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő kistérségi feladatellátásról
2. Civil szervezetek beszámolója a 2009. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról
3. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
4. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásáról (zárszámadás)
5. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés
2010. ápr. 28. jkv_5.1. Település egészségügyi helyzetének értékelése
2. Beszámoló az önkormányzat adóhatóságának tevékenységéről
3. Homokháti Kistérség Kulturális Stratégiája
4. ÖNHIKI iránti pályázati igény benyújtása
5. Folyószámlahitel felvétele
6. Munkabérhitel felvétele
7. Kábítószer prevenciós tevékenységek megvalósítása
8. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés
2010. máj. 26. jkv_6. 1.Beszámoló a település 2009. évi közművelődési tevékenységéről
2. Tájékoztató a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009. évi tevékenységéről
3. Költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási terv és teljesítményterv készítési kötelezettség alóli felmentés
4. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés.
2010. jún. 7. jkv_7. (rendk.)1. A „Homokháti Önkormányzatok közösségi közlekedéshez kapcsolódó összehangolt infrastruktúra fejlesztése” című, DAOP-3.2.1-2008-0020 azonosító számú projekthez a megemelkedett önerő biztosításáról szóló határozati javaslat megvitatása.
2010. jún. 30. jkv_8.1. Tájékoztató a Pusztamérgesi Óvoda és Általános iskola munkájáról
2. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés.
2010. júl. 27. jkv_9. (rendk.)1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatására felvett előleg részletfizetési kérelem benyújtása.
2010. aug. 17. jkv_10. (rendk.)1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2. A kakaspörkölt-főző versenyen vendéglátásra benyújtott pályázatok
2010. szept. 1. jkv_11.1. Tájékoztató a település közrend, közbiztonság helyzetéről.
2. Tájékoztató a települési szilárd hulladék elszállításáról.
3. Beszámoló a pusztamérgesi ivóvízhálózat működéséről.
4. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása.
5. 2010. I. féléves költségvetés teljesítésének értékelése.
6. Tanyagondnoki szolgálat 2009. évi beszámolója.
7. Csatlakozás Bursa Hungarica ösztöndíjhoz.
8. Polgármesteri hivatal létszámcsökkentése.
9. Egyéb előterjesztések, javaslatok.
2010. szept. 24. jkv_12. (rendk.)1. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak választása.

Ha operációs rendszere nem ismeri fel automatikusan - vagy számítógépén nincs telepítve a (.doc formátum) feltöltött jegyzőkönyvek megtekintéséhez szükséges alkalmazás, akkor használja a Microsoft Office vagy az ingyenesen letölthető Open Office szövegszerkesztőt!
Telepítésükhöz, használatukhoz a következő oldalakon kaphat segítséget:

A Word egy dokumentumkészítő szoftver, amellyel színes képeket, hátteret, de akár térképeket és táblázatokat is magában foglaló szöveg hozható létre. A Word számos funkcióval segíti a szöveg létrehozását. Minden nehézség nélkül elkészíthetők az üzleti jellegű dokumentumok (köztük cikkek vagy jelentések) is.Az OpenOffice.org 3 letölthető és korlátlanul használható a legcsekélyebb licencdíj fizetése nélkül. Ez azt jelenti, hogy Ön bármilyen célra használhatja - otthoni, üzleti, oktatási és közigazgatási céllal egyaránt. Annyi számítógépre telepítheti, amennyire csak akarja.

Létrehozás dátuma: 2010. május 26.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. október 05.