VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Képviselő testület  |  Testületi ülések 2009.
Nyomtatható verzió
Jegyzőkönyvek 2009.

Az oldalon a Képviselő-testület 2009. évi nyílt üléseinek jegyzőkönyvei találhatóak.
Az éves munkaterv szerint tartott testületi ülések jegyzőkönyvein kívül a rendkívüli ülések jegyzőkönyvei ("rendk." jelöléssel) is megtekinthetőek.

időpontnapirendi pontok
09_jan 8_jkv_1.
(rendk. ülés)
1. Falusi turizmushoz kapcsolódó magánszálláshelyek felújítására vonatkozó pályázathoz önkormányzati lakás ingyenes használatba adása
09_febr 4_jkv_2.1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása
2. Az önkormányzat éves rendezvénytervének elfogadása
3. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
4. Egyéb előterjesztések, javaslatok, polgármesteri jelentés
09_febr 25_jkv_3
(rendk. ülés)
1. Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
2. Körjegyzőség alakításáról nyilatkozat
3. Közfoglalkoztatási terv elfogadása
4. Egyéb előterjesztések, javaslatok
09_márc 4_jkv_4
(rendkívüli ülés)
1. 2009. évi költségvetés kiadásainak csökkentésére javaslatok megtárgyalása
2. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
09_márc 25_jkv_5.1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő T.T. elnöke kistérségi feladatellátásról
2. Civil szervezetek beszámolója a 2008. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról
3. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról (zárszámadás)
4. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés.
09_ápr 29_jkv_6.1. Település egészségügyi helyzetének értékelése
2. Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról
3. Pusztamérges község Önkormányzatának 2009. évi összesített közbeszerzési terve
4. Pusztamérges község Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési statisztikai jelentése
5. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
6. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirat módosítása
7. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása
8. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés
09_máj 27_jkv_7.1. Beszámoló a település közművelődési tevékenységéről
2. Tájékoztató a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
3. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása alapító okirat módosítása
4. Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Alapító Okiratának módosítása
5. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása
6. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
7. Pusztamérges község esélyegyenlőségi programja
8. A 2008/10 téli közmunka programmal kapcsolatos beszámoló elfogadása és partnerségi megállapodás jóváhagyása
9. Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak módosítása
10. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés.
09_jún 24_jkv_8.1. Beszámoló a Pusztamérgesi Óvoda és Általános Iskola munkájáról
2. Az ifjúsággal való foglalkozás eredményeinek áttekintése
3. Beszámoló az önkormányzat adóhatóságának tevékenységéről
4. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés
09_júl 13_9
(rendk. ülés)
1. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
09_szept 2_jkv_10.1. Tájékoztató a település közrend, közbiztonság helyzetéről
2. Tájékoztató a települési szilárd hulladék elszállításáról
3. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
4. 2009. I. féléves költségvetés teljesítésének értékelése
5. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről
6. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés.
09_szept 22_jkv_11.doc1. A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Alapító Okirata módosításának és Társulási Megállapodásának elfogadása, a Társulási Tanácsra átruházott hatáskörökről szóló rendelet elfogadása
2. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító Okirat módosítása, tekintettel a 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend változásra
3. Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére pályázat benyújtása (művelődési ház)
09_okt 13_jkv_12.doc(rendk. ülés)1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása kétfordulós közös hulladékgazdálkodási terv kijelölt fejlesztési irányaival összhangban a Társulást alakító települések települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztésével kapcsolatos pályázat
09_okt 28_jkv_13.doc1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő kistérségi feladatellátásról
2. Beszámoló a pusztamérgesi ivóvízhálózat és szennyvízhálózat működéséről
3. Beszámoló a Műszaki Hatósági Igazgatási Társulás 2008. évi munkájáról
4. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet jóváhagyása
6. Pusztamérgesi Hírlevél működésének áttekintése
7. A magyar-román-szerb hármashatár térségében létrehozandó EGTC-ben (Banat- Triplex Confinium EGTC) történő részvétel kinyilvánítása
8. LEADER pályázat a települési hagyományokra épülő tradicionális rendezvények megtartására
9. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés
09_nov 9_jkv_14.doc(rendk. ülés) 1. Fogszakorvosi tevékenység ellátására megbízási szerződés jóváhagyása
09_nov 25_jkv_15.doc1. 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása közmeghallgatással. Tájékoztató a 2009. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről
2. Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás tervezetének jóváhagyása
3. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés

Megnyitásához - ha operációs rendszerének böngészője nem ismeri fel automatikusan az rtf (Rich Text Format) fileokat - használja a WordPad vagy a Microsoft Office Document Word alkalmazást, amely része az Office 2003 és az Office 2007 irodai programcsomagnak! Ingyenesen használható szövegszerkesztő programja lehet az Open Office irodai csomag is...

A jegyzőkönyvek csak a testületi ülésen elhangzott véleményeket, szóbeli kiegészítéseket, döntéseket tartalmazzák - az írásban előterjesztett dokumentumokat, terveket, jelentéseket és beszámolókat nem!
Az írásos előterjesztéseket a papír alapú jegyzőkönyvek tartalmazzák, melyek a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban tekinthetők meg.


Létrehozás dátuma: 2009. június 04.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. május 26.