VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Képviselő testület  |  Testületi ülések 2008.
Nyomtatható verzió
Jegyzőkönyvek 2008.

A jegyzőkönyvek megnyitásához - ha az operációs rendszer nem ismeri fel automatikusan az rtf (Rich Text Format) file-okat - használja a WordPad vagy a Microsoft Office Word alkalmazást, amely része az Office 2003 irodai programcsomagnak is!

időpontnapirendi pontok
január 30_jkv11. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadása
2. Az önkormányzat éves rendezvénytervének elfogadása
3. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának módosítása
4. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása alapító okiratának módosítása
5. Szélessávú közmű építéséhez tulajdonosi hozzájárulás
6. Körjegyzőség alakításával kapcsolatos nyilatkozat
7. Köztisztviselők teljesítménykövetelményének meghatározása
8. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri beszámoló és tájékoztató
február 27_jkv21. Civil szervezetek beszámolója a 2007. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról
2. Pusztamérgesi Alapszolgáltatási Központ beszámolója
3. Közösségi Közlekedés Fejlesztése c. pályázat benyújtása
4. Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény alapító okiratának módosítása
5. Dél-alföldi Ivóvízminőség - javító Konzorcium konzorciós program keretén belül meghatalmazás az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. részére
6. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása társulási megállapodásának módosítása
7. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
8. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak kiegészítése
9. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri beszámoló és tájékoztató
március 26_jkv31. A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásáról (zárszámadás)
3. Egyéb előterjesztések, javaslatok
április 30_jkv41. Település egészségügyi helyzetének értékelése
2. Beszámoló az önkormányzat adóhatóságának tevékenységéről
3. Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról
4. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2007. évi munkájáról
5. Egyéb előterjesztések, javaslatok
május 28_jkv51. Beszámoló a település közművelődési tevékenységéről
2. Tájékoztató a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
3. Közterület használatáról szóló rendelet módosítása
4. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
5. 2008. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
6. Pusztamérges Község Önkormányzatának 2008. évi összesített közbeszerzési tervének és 2007. évi éves statisztikai jelentésének jóváhagyása
7. Egyéb előterjesztések, javaslatok
június 25_jkv61. Tájékoztató a Hétszínvirág Óvoda munkájáról
2. Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról
3. Az ifjúsággal való foglalkozás eredményeinek áttekintése
4. A pénzbeni és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
5. Pusztamérges Község Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési tervének módosítása
6. Művelődési Ház felújítására pályázat benyújtása
7. Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulásban résztvevő önkormányzatok üzletrész vásárlása
8. Egyéb előterjesztések, javaslatok, polgármesteri jelentés
július 28._jkv7.doc1. Csongrád Megyei Település Tisztasági Kft-ben üzletrész megszerzésének igénye
2. Közoktatási Társulás (óvoda) Társulási megállapodásának módosítása
3. Közoktatási Társulás (iskola) Társulási megállapodásának módosítása
4. Műszaki Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásának módosítása
5. Az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
6. Pusztamérges község parkolási rendjéről szóló rendelet megalkotása
7. Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése építési, felújítási munkálatainak elvégzéséhez kivitelező kiválasztása
szeptember 3_jkv81. 2008. I. féléves költségvetés teljesítésének értékelése
2. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi fordulójához
5. Egyéb előterjesztések, javaslatok, polgármesteri jelentés
szeptember 30_jkv9
(rendkívüli ülés)
1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
október 20_jkv10
(rendkívüli ülés)
1. Pusztamérges Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése finanszírozásának lebonyolításához hitelfelvétel
október 29_jkv111. Pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
2. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
3. 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
4. Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések
5. Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanáccsal kötött céljellegű decentralizált támogatásról lemondás
6. Pusztamérgesi Hírlevél működésének áttekintése
7. Egyéb előterjesztések, javaslatok, polgármesteri jelentés
8. Tájékoztató a települési közrend, közbiztonság helyzetéről
9. Tájékoztató a települési szilárd hulladék elszállításáról
november 26_jkv121. 2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása közmeghallgatással. Tájékoztató a 2008. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről
2. homokháti Kistérség Többcélú Társulásában ellátott szociális feladatok módosulása
3. "Mindenki ebédel 2009." c. pályázat benyújtása
4. Társulásban működő önkormányzati feladatok ellátásának áttekintése
5. egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés
december 17_jkv131. Beszámoló a pusztamérgesi ivóvízhálózat működéséről. A szennyvíztisztító telep működésének tapasztalatai
2. Közszolgáltatások díjának felülvizsgálata (víz, szennyvíz, kéményseprő-ipari tevékenység, hulladékszállítás)
3. Lakbérek felülvizsgálata
4. Átmeneti rendelet a gazdálkodásról
5. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet elfogadása
6. A képviselő-testület 2009. évi munkaterve
7. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának és annak mellékleteinek elfogadása
8. Műszaki Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetése. Műszaki társulás létrehozása.
9. Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása
10. Egyéb előterjesztések, javaslatok. Polgármesteri jelentés

A jegyzőkönyvek csak a testületi ülésen elhangzott véleményeket, szóbeli kiegészítéseket, döntéseket tartalmazzák - az írásban előterjesztett dokumentumokat, terveket, jelentéseket és beszámolókat nem! Az írásos előterjesztéseket a papír alapú jegyzőkönyvek tartalmazzák, melyek a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban tekinthetők meg.


Létrehozás dátuma: 2008. április 22.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. október 02.