VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Képviselő testület  |  Testületi ülések 2007.
Nyomtatható verzió
Jegyzőkönyvek 2007.

Oladalunkon megtekinthetők a képviselőtestület 2007. évi nyílt üléseinek jegyzőkönyvei. Megnyitásukhoz - ha az operációs rendszer nem ismeri fel automatikusan az rtf (Rich Text Format) fileokat - használja a WordPad vagy a Microsoft Office Document Word alkalmazást, amely része az Office 2003 irodai programcsomagnak!

időpontnapirendi pontok
07. jan. 31_jkv11. 2007. évi költségvetés elfogadása
2. Az önkormányzat rendezvénytervének elfogadása
3. Döntést igénylő előterjesztések
4. Polgármesteri jelentés
5. Egyéb előterjesztések, javaslatok
07. febr. 28_jkv21. Civil szervezetek beszámolója a 2006. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról
2. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
3. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
4. Körjegyzőség alakításához nyilatkozattétel
5. Polgármesteri jelentés, egyéb előterjesztések, javaslatok
07. marc. 28._jkv31. Tájékoztató a falugazdász, a hegybíró és a Pusztamérgesi Gazdakör tevékenységéről
2. 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Beszámoló az önkormányzat 2006. évi költségvetése végrehajtásáról (zárszámadás)
4. Polgármesteri jelentés, egyéb előterjesztések, javaslatok
07. apr. 11_jkv41. Egyéb javaslatok - majális
07. apr. 25_jkv51. Település egészségügyi helyzetének értékelése
2. Beszámoló az önkormányzat adóhatóságának tevékenységéről
3. Egyéb előterjesztések, javaslatok
07. maj. 23_jkv61. Beszámoló a település közművelődési tevékenységéről
2. Tájékoztató a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
3. Gyermekjóléti szolgálat beszámolója a 2006. évről
4. A település Hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálatára megbízás
5. Jegyzői állásra pályázat kiírása
6. Egyéb előterjesztések, javaslatok
07. jun. 27_jkv71. Beszámoló a Pusztamérgesi Óvoda és Általános Iskola munkájáról
2. Az ifjúsággal való foglalkozás eredményeinek áttekintése
3. 2007. évi költségvetés módosítása
4. TPEA/2007. pályázat benyújtása
5. Polgármesteri jelentés, egyéb előterjesztések, javaslatok
07. aug. 30_jkv81. oktatási intézményben pedagógus álláshely megszüntetése
2. Pusztamérgesi Óvoda és Általános Iskola megszüntető okirata
07. szept. 5_jkv91. Jegyzői pályázatok elbírálása
2. 2007. I. féléves költségvetés teljesítésének értékelése
3. Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó szerződés és rendelet tervezet jóváhagyása
4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
5. A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz
7. Egyéb előterjesztések, javaslatok
07. szept. 24_jkv101. 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Egyéb előterjesztések, javaslatok
07. okt. 3_jkv11.1. Társulásban működő önkormányzati feladatok ellátásának áttekintése
2. Alaptevékenységi szolgáltatási díj megállapításáról szóló rendelet módosítása
3. Egyéb előterjesztések, javaslatok, polgármesteri jelentés
07. okt. 31_jkv12.1. Pusztamérhesi Hírlevél működésének áttekintése
2. Önkormányzati vagyongazdálkodás áttekintése
3. Tájékoztató a települési közrend, közbiztonság helyzetéről
4. Szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
4. Szilárd hulladél elszállítására vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
6. Pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
7. Szociális intézmények feladatellátásának átszervezése
8. Egyéb előterjesztések, javaslatok, polgármesteri jelentés
07. nov. 12_jkv13.1. Pusztamérges - Zsana összekötő út építésére pályázat benyújtása
07. nov. 28_jkv14.1. Beszámoló a pusztamérgesi ivóvízhálózat működéséről
2. 2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása - közmeghallgatás
3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
4. Egyéb előterjesztések, javaslatok
07. dec. 12_jkv15.1. Képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadása
2. Ivóvíz szolgáltatásért fizetendő díj módosítása
3. Kéményseprő-ipari szolgáltatás díjának módosítása
4. Lakbérekről szóló rendelet módosítása
5. 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
6. 2008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása
7. Egészségügyi szakrendelések igénybevétele
8. Egyéb előterjesztések, javaslatok
07.dec.21_jkv16.1 Felújításokhoz árajánlatok tárgyalása

A jegyzőkönyvek csak a testületi ülésen elhangzott véleményeket, szóbeli kiegészítéseket, döntéseket tartalmazzák - az írásban előterjesztett dokumentumokat, terveket, jelentéseket és beszámolókat nem! Az írásos előterjesztéseket a papír alapú jegyzőkönyvek tartalmazzák, melyek a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban tekinthetők meg.


Létrehozás dátuma: 2008. január 19.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. október 01.