VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Képviselő testület  |  Választás 2006.
Nyomtatható verzió
Dr. Papp Sándor (független)
Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Pusztamérgesi Lakosok!

42 éves vagyok, születésem óta Pusztamérgesen lakom, 2 gyermekünk van, december közepén születik a harmadik, akit nagyon várunk. A település polgármestere a 2002-es önkormányzati választások óta vagyok.
A 4 év mérlegét röviden elkészítve úgy gondolom, hogy nincs okom a szégyenkezésre. Sok problémát sikerült megoldani, sok megoldatlan feladat volt, megoldásukkal elhárult az akadály a település fejlődése útjából.
Az Európai Unió 2007-2013. közötti költségvetési ciklusában a települések két csoportba tartoznak majd, akik tudnak EU támogatásokat szerezni és fejlődnek, valamint azok, akik nem lesznek képesek erre saját forrás, szellemi kapacitás és belső okok miatt, azok lemaradnak, a leszakadó települések sorsára jutnak. Ezeket az EU-s pénzeket és lehetőségeket kell megragadni és élni vele. Ha ez sikerül a település vezetőjének, akkor Pusztamérges nem a lemaradó, leszakadó települések közé fog tartozni, hanem élni, fejlődni és haladni fog.
Én ezeknek a lehetőségeknek a kihasználását szeretném megragadni és a településen a fejlődést, haladást szolgálni. Ezen lehetőségek ismeretében szeretném programomat a teljesség igénye nélkül ismertetni.

Az egyik és legfontosabb feladat a település lakosságának megtartása. Ebben elsődleges és döntő szerepe van az általános iskolának, az ott folyó magas szintű oktatásnak, későbbiekben a mikrokörzeti iskolaközpont kialakításának.
Kiemelkedő szerepe van a pusztamérgesi Középiskolának is, ahol a középfokú képzésen túl a munkaerőpiac igényeihez igazodva a felnőtt korosztály képzése is megoldott – ez a lehetőség továbbra is rendelkezésre fog állni. A település további fejlődése érdekében a következő feladatok végrehajtását tartom szükségesnek és tekintem célkitűzéseim között a legfontosabbaknak:

  • az általános iskola felújításának folytatása, eszközrendszerének bővítése
  • az Óvoda teljes felújításának befejezése
  • a Művelődési Ház felújításának folytatása
  • a Szociális Alapszolgáltatási Központ önkormányzati intézmény további szolgáltatásainak fejlesztése, különösen a nappali ellátás biztosítása az épület bővítésével
  • a megépült szennyvíztisztító telep biztonságos üzemeltetése a település számára legelőnyösebb feltételek mellett
  • a szilárd hulladék kezelési és tárolási problémáinak megoldása a szegedi ISPA-pályázat keretein belül
  • az egészséges ivóvíz program további folytatása
  • a civil szervezetekkel kialakult jó kapcsolat további ápolása, véleményeik kikérése

A beruházási- és felújítási munkálatok mellett szeretném az eddig elért jó eredmények további szintentartását, a lehetőségekhez mérten a bővítését (egészségügy, közösségi színtér, lakosság felé nyújtandó szolgáltatások, virágosítás, sport) biztosítani.
A kínálkozó pályázati lehetőségek kihasználásával kívánom megoldani a belterületi-és külterületi utak javítását. A falusi rendezvények (szüreti fesztivál-és kakaspörkölt-főző verseny, idősek találkozója, ünnepi falukarácsony) hagyománnyá történő emelése.
A régi lőtéren lévő „nagydomb” felújítása, a szánkózásra alkalmas pálya kialakítása lehetőséget biztosítana a gyermekek téli szabadidejének hasznos eltöltésére.

Megköszönöm minden pusztamérgesi lakos négy évvel ezelőtti szavazatát, bizalmát. Szeretném megköszönni azt a segítséget, tenni akarást, amit az elmúlt négy év folyamán tapasztaltam és kaptam. A fenti program megvalósításához minden Pusztamérgesen lakó polgár együttműködése, összefogása és támogatása szükséges. Ehhez kérem valamennyiük támogató szavazatát.

Tisztelettel és köszönettel:

Dr. Papp Sándor


Létrehozás dátuma: 2007. október 14.
Utolsó módosítás dátuma: 2007. október 14.