VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Rendeletek
Nyomtatható verzió
Rendeletek
évenkénti bontásban

Az átláthatóbb és kényelmesebb keresés érdekében az eddigi -linkeket tartalmazó - listát egyszerűbb tartalomjegyzék váltotta fel. A rendeletekre azok száma (vagy ismert tartalma) alapján éves bontásban lehet keresni. Minden év fejléce egy hivatkozás, amely megnyitja az adott évet - abból a listából választva lehet betekinteni a rendeletek szövegébe. Az aktuális tartalom jobb kereshetősége érdekében a rendeletek mellett külön jelöltük, hogy azon történt-e módosítás vagy hatályon kívül helyezés.

egységes szerkezetben

A rendeletek túlnyomó többsége az idők folyamán többszöri módosításon és/vagy kiegészítésen esett át; azokat EGYSÉGES SZERKEZETBEN (azaz a rendelet teljes szövegét) ide kattintva nyithatja meg. Ezen az oldalon csak a módosítások szövege érhető el!

 

2011. évi rendeletek
5/2011.A 2010. évi zárszámadásról
4/2011.Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
3/2011.Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
2/2011.Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
1/2011.Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
sorszáma rendelet tartalma tipus
2010. év rendeletei
17/2010.A helyi iparűzési adóról
16/2010.Az önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
14/2010.Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról
13/2010.A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről
12/2010.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
11/2010.A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
10/2010.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról
9/2010.Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
8/2010.Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
7/2010.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
6/2010.A 2009. évi zárszámadásról
5/2010.Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról
4/2010.Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
3/2010.A helyi iparűzési adóról
2/2010.Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről
1/2010.Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
2009. év rendeletei
10 / 2009.Pusztamérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási Tanácsára átruházott hatáskörökről
9 / 2009.Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
8 / 2009.Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
7/2009.Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
6/2009.Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
5/2009.A 2008. évi zárszámadásról
4/2009.Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
3/2009.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
2/2009.A helyi hulladékgazdálkodási tervről
1/2009.Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
2008. évrendeletei
22/2008.A magánszemélyek kommunális adójáról
21/2008.Az önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
20/2008.Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről
19/2008.A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
18/2008.A kéményseprői közszolgáltatásról
17/2008.A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről
16/2008.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
14/2008.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
12/2008.Pusztamérges község parkolási rendjéről
11/2008.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról
10/2008.a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
9/2008.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
8/2008.Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről + MELLÉKLETEK
7/2008.A közterület használatáról, védelméről, díjáról
6/2008.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
5/2008.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról
4/2008.A 2007. évi zárszámadásról
3/2008.az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
2/2008.A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről
1/2008.Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
2007. év rendeletei
21/2007.Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről
20/2007.A kéményseprői közszolgáltatásról
19/2007.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
18/2007.Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
17/2007.A lakáscélú támogatásról
16/2007.A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
15/2007.A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
14/2007.Alaptevékenységi szolgáltatások díjáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról
12/2007.A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
11/2007.Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
10/2007.A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
5/2007.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
4/2007.Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3/2007.A kéményseprői közszolgáltatásról
2/2007.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
2006. év rendeletei
23/2006.A községi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról
22/2006.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
21/2006.
20/2006.Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről
19/2006.Pusztamérges község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
17/2006.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjairól és a gyermek-étkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról
15/2006.Pusztamérges község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
12/2006.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
11/2006.A gyermekek védelmének helyi ellátó rendszeréről
10/2006.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
9/2006.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
8/2006.A luxusadóról
6/2006.A köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
4/2006.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
3/2006.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjának megállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról
2/2006.A temetőről és a temetkezésekről
2005. év rendeletei
16/2005.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
14/2005.A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény hatálybalépése miatt szükséges rendelet módosításokról
13/2005.A kéményseprői közszolgáltatásról
12/2005.Pusztamérges község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/2005.Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről
10/2005.A piacok és vásárok tartásának rendjéről
9/2005.Pusztamérges község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
8/2005.A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatalakozás helyi szabályairól
7/2005.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
2/2005.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
2004. év rendeletei
20/2004.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
19/2004.A helyi hulladékgazdálkodási tervről
18/2004.A községi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
17/2004.Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről
16/2004.A kéményseprői közszolgáltatásról
15/2004.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról
13/2004.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
12/2004.Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
9/2004.A pénzbeli és temészetben nyújtott szociális ellátásokról
8/2004.A kéményseprői közszolgáltatásról
7/2004.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
4/2004.A községi mérleg használatáról
3/2004.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjáról
2/2004.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
2003. év rendeletei
16/2003.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjáról
15/2003.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
14/2003.A gépjárműadó tételek megállapításáról
13/2003.A helyi iparűzési adóról
1/2003.Az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjáról
2002. évrendeletei
14/2002.A helyi iparűzési adóról
13/2002.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
10/2002.Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
4/2002.A lakáscélú támogatásról
1/2002.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak módosításáról
2001. év rendeletei
13/2001.A helyi iparűzési adóról
9/2001.A községi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természet-beni juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról
8/2001.A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről
7/2001.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
3/2001.A lakbérekről
1/2001.A lakbérekről
2000. év rendeletei
24/2000.A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról
23/2000.A helyi iparűzési adóról
20/2000.A temetőről és a temetkezésekről
17/2000.A községi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
16/2000.Az ebek tartásáról
15/2000.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
10/2000.A községi mérleg használatáról
9/2000.A köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
8/2000.A közterület használatáról, védelméről, díjáról
7/2000Az ebek tartásáról
6/2000A piacok és vásárok tartásának rendjéről
5/2000.A helyi címer, zászló alapításáról és használatának rendjéről
4/2000.A helyi építési és szabályozási előírásokról
1/2000.A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól
1999. év rendeletei
14/1999.A községi mérleg használatáról
12/1999.A lakáscélú támogatásról
9/1999.Az idegenforgalmi adóról
8/1999.A helyi építési és szabályozási előírásokról
7/1999.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
2/1999.A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, természetbeni juttatása, költségtérítése megállapításának módosításáról
1998. év rendeletei
13/1998.A helyi iparűzési adóról
9/1998.A köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
8/1998.A környezetvédelmi alapról
6/1998.Az idegenforgalmi adóról
5/1998.A helyi iparűzési adóról
2/1998.A helyi iparűzési adóról
1997. év rendeletei
16/1997.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
15/1997.A gyermekek védelmének helyi ellátó rendszeréről
10/1997.A díszpolgári cím adományozásáról
8/1997.A piacok és vásárok tartásának rendjéről
7/1997.A köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről
6/1997.A közterület használatáról, védelméről, díjáról
5/1997.Az ebek tartásáról
4/1997.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
2/1997.A helyi iparűzési adóról
1996. év rendeletei
7/1996.Az idegenforgalmi adóról
1995. év rendeletei
19/1995.Egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról
18/1995.Helyi iparűzési adóról
15/1995.A lakáscélú támogatásról
14/1995.A díszpolgári cím adományozásáról
12/1995.A piacok és vásárok tartásának rendjérôl
10/1995.Helyi iparűzési adóról
8/1995.Egyes természeti értékek védetté nyílvánításáról
1994. év rendeletei
13/1994.Helyi címer, zászló alapításáról és használatának rendjéről
6/1994.Helyi címer, zászló alapításáról és használatának rendjéről
1993. év rendeletei
2/1993.A helyi iparűzési adóról
1992. év rendeletei
12/1992.A helyi iparűzési adóról
1991. év rendeletei
6/1991.Lakáscélú kölcsön törlesztésének támogatása

Létrehozás dátuma: 2008. január 14.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. május 13.