VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Fejlesztési tervek
Nyomtatható verzió
Fejlesztési tervek

A 2009. január 12-vel záruló EMVA III. tengelyes kiírásokra a Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezetéhez összesen 59 db kérelem érkezett.
A támogatási kérelmek feldolgozását követően a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal értékelése után Pusztamérges vonatkozásában a következő eredmények születtek:

  • ÚJ MAGÁNSZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁS
    A 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtott támogatási kiírásra a Pusztamérges községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott pályázata az Önkormányzat tulajdonában álló Móra tér 3/A és 3/B lakások magán szálláshellyé történő átalakítására támogatásban részesült, ennek keretében a lakások felújulnak és megszépülnek. A felújítás 2010-ben veszi kezdetét.
  • MEGSZÉPÜLT PUSZTAMÉRGES KÖZPONTJA
    Megújult a piactér és a templomkert; a 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtott támogatási kiírásra a Pusztamérgesi Római Katolikus Plébánia által benyújtott pályázata a templom környezetének rendezésére és megközelíthetőségének érdekében, támogatásban részesült.
    A templom melletti tér burkolatát kicserélték, fedett pihenő és parkolóhely került kialakításra. Tavasszal a zöld felület is rendezésre fog kerülni.

A térségben termelt zöldség-gyümölcs (spárga, őszibarack, szőlő) helyi feldolgozásához keresünk befektetőt.

Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létrehozása (DAOP-4.1.3/D-2008-0025)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott be „Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létrehozása” címen Pusztamérges és Öttömös településeken a szociális ellátórendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében.

A pályázat szakmai tartalma röviden:

A projekt tervezett fejlesztési célja Öttömös és Pusztamérges településeken a szociális ellátás infrastrukturális feltételeinek megteremtése/javítása. Öttömösön intézményi telephely létrehozása, az idősen nappali ellátásához is szükséges feltételek megteremtése. Pusztamérges településen a meglévő szociális központ teljes körű felújítása, valamint szintén az idősek nappali ellátásához szükséges körülmények megteremtése.
A fenti célok elérése érdekében épület felújítás, bővítés, valamint eszközbeszerzés valósul meg, a kötelező kapcsolt tevékenységekkel (projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, stb…).

A pályázat a 2 fordulós eljárásrend szerint jelenleg a projektfejlesztési időszakban van. Jelenleg a 4. (utolsó) mérföldkő elfogadására várunk a VÁTI Nonprofit Kft. Szegedi Területi Irodájától. Amennyiben – esetleges hiánypótlás után – elfogadásra kerülnek a projektfejlesztési dokumentumok, a 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtásra kerül. Előzetes tervek szerint a döntés ez év végéig várható.

A pályázat 2010. január 1. és december 31. között kerül megvalósításra.

a projekt pénzügyi adataiösszeg (Ft)
Támogatás (95%)75.702.057
netto összköltség67.007.963
brutto összköltség83.759.954
szükséges önerő8.057.897
- - - ebből ÁFA kompenzáció4.009.828
kifizetendő tényleges önerő3.984.319

Az ÁFA emelkedés miatti plusz költségeket ÁFA kompenzációs intézkedéssel
az Irányító Hatóság kezeli.


Létrehozás dátuma: 2006. október 17.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. március 30.