VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  ÖNKORMÁNYZAT  |  Rendeletek  |  egységes szerkezetben
Nyomtatható verzió
Önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben

Az oldalon a többször módosított önkormányzati rendeletek szövege található; a rendelet számára kattintva annak a jelenleg hatályban lévő, teljes szövege olvasható.

a rendelet száma rendelet tartalma
10/2007. (IX.6.)A 11/2010. (XII.16.), 19/2008. (XII.18.), a 10/2008. (VI.26.), 15/2007. (XI.1.) rendelettel módosított a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
17/2004. (XI.25.)A 14/2010. (XII.16.), a 2/2010. (I.28.), a 17/2009. (XII.17.), a 20/2008. (XII.18., a 21/2007. (XII.13.), a 20/2006. (XII.14.)., a 11/2005. (XII.1.) rendelettel módosított az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról és elidegenítéséről
12/2009. (X.29.)7/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
7/2001. (IV.19.)A 12/2010. (XII.16.), a 13/2009. (XII.17.), a 16/2008. (XII.18.), a 19/2007. (XII.13.), a 22/2006. (XII.14.), a 16/2005. (XII.15.), a 20/2004. (XII.16.), a 7/2004. (IV.29.), a 15/2003. (XII.18.), a 13/2002. (XII.12.), az 1/2002. (I.10.) rendelettel módosított a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
2/2008. (II.28.)a 13/2010. (XII.16.), 14/2009.(XII.17.), a 17/2008.(XII.18.) önkormányzati rendelettel módosított a települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről
1/2003. (I.30.)A 10/2010. (XI.19.), 5/2008.(III.27.) a 14/2007. (X.4.), a 17/2006./XI.30./, a 3/2006./II.23./ a 15/2004./XI.25./ a 3/2004./I.29./, a 16/2003./XII.18/ rendelettel módosított az alaptevékenységi szolgáltatások díjmegállapításáról és a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításáról
12/1992.(XII.16.)A 17/2010. (XII.16.), a 3/2010. (II.2.), a 13/2003. (XII.18.), a 14/2002. (XII.24.), 13/2001. (XII.1.), 22/2000. (XI.29.), l3/l998. (XII.l6.), 5/l998. (IV.l5.), 2/l998. (I.28.), 2/l997. (I.27.), l8/l995. (XII.2o.), a lo/l995. (VII.5.) és a 2/l993. (I.27.)rendelettel módosított 12/1992. (xii.16)
A helyi iparűzési adóról
6/1994. (VI. 27)14/2005. (XII.15.) a,5/2000. (III.1.) a l3/l994. (IX.l4.)sz. rendelettel módosított 6/1994. (VI.27.) önkormányzati rendelet
A helyi címer, zászló alapításáról és használatának rendjéről
8/1995. (V. 10.)19/1995. (XII.20.) önk.rendelettel módosított 8/l995. (V.lo.) sz. önkormányzati rendelete
Az egyes természeti értékek védetté nyílvánításáról
12/1995. (VIII.9.)10/2005. (XII.1.), a 6/2000. (III.1.), a 8/l997. (IV.29.)sz. önkormányzati rendelettel módosított 12/1995. (VIII.9.) rendelete
A piacok és vásárok tartásának rendjéről
14/1995. (VIII.9.)10/1997. (VII.9.) sz. rendelettel módosított 14/1995. (VIII.9.)önkormányzati rendelet
A díszpolgári cím adományozásáról
15/1995. (VIII.9.)17/2007. (XI.1.), a 14/2005.(XII.15.), a 12/1999. (IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 15/1995. (VIII.9.) rendelet
A lakáscélú támogatásról
7/1996. (XII.19.)9/1999.(V.21.) és a 6/l998.(IV.l5.) rendelettel módosított 7/1996. (XII.19.) önk. rendelet Az idegenforgalmi adóról
4/1997.(IV.29.)A 14/2008. (X.30.), a 9/2008. (VI.26.), a 6/2008. (III.27.) a 16/2007. (X.1.), a 12/2007. (IX.6.), az 5/2007. (III.1.) a 2/2007. (II.1.), a 12/2006. (VI.1.), a 10/2006. (IV.27.), a 9/2006. (III.31.), a 4/2006. (II.23.), a 14/2005. (XII.15.), a 7/2005. (IX.15.), a 2/2005. (II.17.), a 13/2004. (XI.25.) a 9/2004. (V.26.), a 2/2004. (I.29.), a 15/2000. (V.23.), a 7/1999. (IV.28.) és a 16/l997. (XII.29.) önk. rendelettel módosított 4/1997. (IV.29.) rendelet
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
5/1997. (IV.29.)7/2000. (III.1.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 5/1997. (IV.29.) Az ebek tartásáról
6/1997. (IV.29.)14/2005. (XII.15.), 8/2000. (III.1.), rendelettel módosított 6/1997. (IV.29.) önkormányzati rendelet
A közterület használatáról, védelméről, díjáról
7/1997. (IV.29.)9/2000. (III.1.), 9/1998. (IV.29.), önk.rendelettel módosított 7/1997. (IV.29.) önk. rendelet
A köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
15/1997. (XII.29.)11/2006. (VI.1), a 14/2005.(XII.15.) önk. rendelettel módosított 15/1997. (XII.29.) önkormányzati rendelet
A gyermekek védelmének helyi ellátó rendszeréről
14/1999. (XII.15.)4/2004. (I.29.) és a 10/2000. (III.1.) rendelettel módosított 14/1999. (XII.15.) önk. rendelet
A községi mérleg használatáról
17/2000. (IX.6.)18/2004. (XI.25.) rendelettel módosított 17/2000. (IX.6.) önk. rendelet
A községi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
20/2000. (IX.27)2/2006.(II.2.) önkormányzati rendelettel módosított 20/2000. (IX.27.) A temetőről és a temetkezésekről
9/2001. (IV.19.)23/2006. (XII.14.) önk. rendelettel módosított 9/2001. (IV.19.) önk. rendelet A községi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról
8/2004.(IV.29.)A 18/2008. (XII.18.), a 20/2007. (XII.13.), a 3/2007. ( II.1.), a 13/2005. (XII.1.), a 16/2004. (XI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2004. (IV.29.) önk. rendelet a kéményseprői közszolgáltatásról
12/2004. (XI.25)14/2005. (XII.15.) önk. rendelettel módosított 12/2004. (XI.25.) önk. r. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
4/2007. (III.1.)18/2007. (XI.29.) és 11/2007. (IX.6.) rendelettel módosított 4/2007. (III.1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
12/2009. (docA pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról


Létrehozás dátuma: 2008. január 29.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. március 23.